Spor AŞ’lere sermaye koşulu: 1 milyon TL’den az olamayacak

Spor anonim şirketlerinin temel kontratının minimum içeriği, iştirak yapısı, hisse sahipliği, sermaye ve organlarına ait asıllar belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan bahse ait bildirime nazaran, sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak halka açık spor AŞ’lerin minimum sermayesi 1 milyon TL’den az olamayacak.

Dünya gazetesinin haberine nazaran; spor federasyonları, belli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon TL’den az olmamak üzere minimum sermaye zaruriliği getirebilecek. Spor kulüpleri, makul bir spor kısmına ait etkin ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek yahut devredebilecek.

Spor AŞ’lerin hisseleri hamiline yahut nama yazılı olabilecek. Lakin, sermaye piyasası mevzuatına nazaran Borsada süreç görenler hariç olmak üzere, bir spor kulübü ile temaslı olan spor anonim şirketlerinin hisselerinin nama yazılı olması mecburî tutuldu.

Gerçek yahut hukukî şahısların tıpkı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde yahut spor anonim şirketinde direkt yahut dolaylı olarak hâkimiyeti bulunamayacak.

Spor AŞ’ler, bir spor kulübünün bağlı paydaşlığı yahut iştiraki olarak kurulabileceği üzere spor kulübünden bağımsız olarak da kurulabilecek. Bu şirketlerinin idare şurası, temel mukaveleyle atanmış yahut genel konsey tarafından seçilmiş bir yahut daha fazla bireyden oluşacak. (HABER MERKEZİ)

Yorum yapın